مدیتیشن بازکردن انسدادها و جذب پول

در این پکیج دو مدیتیشن موجود است: مدیتیشن پاکسازی ضمیر نا خود آگاه مدیتیشن جذب پول و برکت و فراوانی…

6,551
تومان359.000

مدیتیشن سه گانه ( پکیج شامل ارتباط با خود برتر ، ارتباط با روح راهنما ، آگاهی از مقصد و هدف زندگی )

این پکیج شامل سه مدیتیشن حقیقتا بی نظیر با راهنمایی قدم به قدم راشل است و میتوانید هر شب یا…

3,229
تومان429.000